Ny konstituert styreleder

Styrets leder, Terje Mauritzen, trakk seg fra vervet med umiddelbar virkning 3. februar. Dette skjedde etter at styret ble kjent med valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen som innebar at sittende leder var vraket som kandidat. Styreleder hadde full støtte fra det sittende styret.

Konstituert styreleder er Jens Christian Roth.