Meldinger om avvik - Lundsvågen Båtforening

Lundsvågen Båtforening er en stor småbåthavn, og det er ønskelig at feil og mangler oppdages raskt slik at de kan utbedres.

Gjennom avviksskjemaet vårt håper vi at du som medlem vil hjelpe oss melde fra om feil, mangler, skader og uheldige hendelser.
I tabellen under vil du kunne se feil og mangler som allerede er rapportert - og hva som er status på de forskjellige hendelsene. Saker som involverer enkeltpersoner på kan vi naturlig nok ikke publisere på hjemmesiden vår.

Husk at din avviksmelding ikke nødvendigvis fører til umiddelbar respons og utbedring - noen saker kan være ressurskrevende og/eller kostnadskrevende å ordne, og det er medlemmene som eier Lundsvågen Båtforening.

Når du har sjekket at "din" sak ikke allerede er meldt til foreningen, kan du gå til lenken nederst for å melde fra til foreningen. I spørreskjemaet du fyller ut, ber vi om både navn, telefonnummer og e-postadresse. Disse opplysningene vil ikke bli gjort tilgjengelige på nettstedet vårt eller brukt til annet enn å håndtere avviket.

Registrerte avvik og status

Tidspunkt Beskrivelse av avviket Status for behandling av avviket
18.05.20 To kanner med ukjent innhold er satt på utsiden av miljøstasjonen. Kjenner du til denne saken? Meld fra til daglig leder. Kanner med ukjent avfall må deponeres som spesialavfall - og dette er kostbart.
Mai 2020 Vannpost på S-brygge er ødelagt. Bolter er løsnet - hærverk. Nye deler må bestilles - eventuelt fjerne hele vannposten.
Mai 2020 Flere fester som holder A-brygge fast til molo, er defekte. Det har skjedd utvasking over tid. Saken er behandlet i styret, og vi venter svar fra kommunen.
Mai 2020 Det er kastet en gammel TV ved miljøstasjonen. Følg med når folk kaster avfall i miljøstasjonen. Misbruk av ordningen gir foreningen kostnader og ekstra arbeid. Noter registreringsnummer, ta gjerne bilder og meld fra til daglig leder. Det er ønkselig å få tatt disse "synderene".
Mai 2020 Gangvei ned til G-brygge og K-brygge er i mindre god stand Tilstanden følges fortløpende - utskifting vurderes
  Meld avvik - klikk på lenke https://forms.gle/VCdyYiSyaDwn6Hfy9