Slik blir årets generalforsamling

Etter at generalforsamlingen måtte utsettes, har det vært planen å arrangere møtet som et videomøte. Styret har innsett at utfordringene i samband med et slikt møte kan bli store. Antallet deltakere vet vi lite om på forhånd, og alternative løsninger kan lett få tekniske problemer. 

Vi har nå landet på løsningen fra www.digitalearsmoter.no som er en gratis tjeneste beregnet på frivillige lag og foreninger. Medlemmene i Lundsvågen Båtforening vil få melding på SMS med invitasjon til møtet, og en logger seg inn på nettstedet der en kan lese årsberetning, saksdokumenter, innkomne forslag, styrets anbefalinger og innstillinger. Du kan selvsagt også avgi stemmer for de ulike alternativene.
I tillegg til de obligatoriske sakene i et årsmøte, vil innkomne forslag fra medlemmene og forslag fra styret bli behandlet. Det er ikke mulig å stille benkeforslag i møtet.

Generalforsamlingen 2020 starter onsdag 3. juni kl. 9.00 og er åpen for avstemming fram til tirsdag 16. juni kl. 9.00. Dette vil si at du kan diskutere med andre medlemmer og eventuelt kontakte medlemmer i styret om du er usikker. Det er også mulig å endre sine avgitte stemmer underveis, og en kan også logge på årsmøtet flere ganger.

www.digitalearsmoter.no er utviklet av OBOS. Du kan lese mer her.