opplagDet nærmer seg høst. Ønsker du å lagre båten på land på foreningens opplagsområde, er det tid for å fylle ut og signere opptaksskjema. Seilbåt kan stå på land med mast ved bruk av foreningens seilbåtkrybber. Drift anviser plassering.
Send inn skjema via epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., som brev eller kom innom  havnekontoret.

Gjeldende avgifter

Opptak inklusive utsett: 75 kr per fot
Leie av seilbåtkrybbe: 3000 kr
Opplag for båter inntil 8 meter og parkering av tilhengere: 400 kr per måned
Opplag for båter inntil 10 meter: 600 kr per måned
Opplag for båter over 10 meter: 700 kr per måned

Ingen båter eller tilhørende utstyr har mulighet for å ligge på land ut over signert avtale. Båter og utstyr skal være på fjernet fra opplagsplass før 25. april 2021.
Eiere av båter båter eller utstyr som ligger på land på foreningens område etter endt avtale, blir fakturert egne avgifter. 

Skjema

Opptaksskjema - word
Opptakskjema - PDF

Foreningen opplever den siste tiden at enkeltpersoner kaster avfall over og rundt søppelkonteiner i stedet for å åpne luke på siden og kaste avfallet inni konteineren. Dette anses som brudd på foreningens vedtekter, og gjør det utrivelig både for medlemmene og ansatte. Tips om slike forhold bes formidlet til drift. Ta gjerne bilder av ugjerningene.

Gjentatt forsøpling vil medføre umiddelbar utkastelse fra foreningen og utgiftsdekning vil bli fakturert, medlem eller ikke medlem. Begge bildene er tatt når det var god plass inne i konteiner.  

Det vil bli oppslag på hovedporten, ved søppelkontainer og på oppslagstavlene våre om varsel om umiddelbar utkastelse fra foreningen om personer oppdages å gjøre denne type forsøpling. 
For opplysninger om denne saken: ring daglig leder på telefon 960 04 560

Screenshot 20200616 141025 com.android.chromeIkke bare er foreningens første digitale generalforsaling fullført - det har nok også vært årsmøtet med aller flest deltakere.
116 medlemmer har deltatt, mens det vanlige tidligere år gjerne har vært i størrelsesorden 40-50 frammøtte. Styret takker alle dere som deltok, og håper på en økt oppslutning og engasjement rundt driften av havna og foreningen i tida framover!

Styret for Lundsvågen Båtforening blir slik:

Leder: Terje Mauritzen

Styremedlem: Arne Onstein - var ikke på valg
Styremedlem: Gunnar Vestbøstad - var ikke på valg
Styremedlem: Olav Fosså - var ikke på valg
Styremedlem: Roar Gabrielsen - gjenvalgt
Styremedlem: Solveig Hodne Riska - nyvalgt

Varamedlem: Odd-Terje Heradstveit - nyvalgt
Varamedlem: Tore Thomassen - nyvalgt

Protokoll fra generalforsamlingen

Protokollen fra generalforsamlingen er generert av www.digitalearsmoter.no etter at generalforsamlingen stengte tirsdag 16. juni kl. 9.00.
Du finner alle saksdokumentene til generalforsamlingen og protokollen fra menyvalget Forening-medlem | Foreningen | Generalforsamlingen 2020
Snarveien direkte til protokollen erher.

 

 

oldwebLundsvågen Båtforeningen har nå fått ny hjemmeside. I tillegg har vi også byttet domenenavn. 

Den tidligere siden som som du ser bilde av her, innfridde ikke alle krav til brukervennlighet for visning på mobil, nettbrett og pc. Vi i styret håper du liker det nye nettstedet, og lover å bli flinkere å legge ut aktuelt stoff på siden og gjøre den både nyttig og lesverdig. 

Domenenavnet er det du skriver inn i adresselinja i nettleseren når du ønsker å besøke hjemmesiden. Tidligere domenenavn var lundsvagen-batforening.no - nå kan du enkelt og greit skrive LVBF.no, altså en forkortelse for Lundsvågen Båtforening. Når styret ønsket et enklere domenenavn, hadde det vært fristende å heller få lbf.no - men dette domenenavnet eies av Leieboerforeningen.

lvbf.no = lundsvagen-batforening.no

Foretrekker du å bruke det gamle domenenavnet for å komme til Lundsvågen Båtforenings nettsted, kan du gjerne gjøre det - begge adressene vil virke.
Det samme gjelder e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Begge adressene sender e-post til foreningen til riktig sted.

Har du behov for å lese noe av det som ligger på den gamle hjemmesida? Den lever i beste velgående her: www.lvbf.no/oldweb - men blir ikke lenger indeksert av Google og andre søkemotorers roboter.

 

Styret 2020

Foreningens styre består av 6 medlemmer med 2 varamenn. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er til stede. Alle styresaker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

 • Styret gir instruks for disse tillitsverv.
 • Styret utarbeider havnereglement.

Styreleder: Terje Mauritzen
Nestleder: Arne Onstein
Sekretær Olav Fosså
HMS: Roar Gabrielsen
Prosjekter: Gunnar Vestbøstad
Styremedlen: Solveig Hodne Riska

Varamedlemer: Odd-Terje Heradstveit og Tore Thomassen

VALGKOMITE

Mons Kvalsvik
Norvald Jorsteinbu
Terje Bergsagel

Avgifter og kontigenter

Kontigenter og avgifter 2018 2019
Ventelistemedlemmer 660 660
Passive og aktive medlemmer 660 660
Båtavgift (pr. meter båtlengde) 100 100
Bryggeavgift – flytebrygge (pr. meter brygge) 1100 1135
Bryggeavgift pir – brygge S (pr meter brygge) 1550 1600
Kommunal pålagt miljøavgift (pr meter brygge) 110 110
     
For midlertidig leie av båtplass, kontakt havnekontoret - tlf: 960 04 560  eller e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    
     
Leie av vinteropplagsplass på land (01.11-30.03)    
Priser gjelder både for motor og seilbåter.
T.o.m. 8,0 meter, pr måned 400 400
T.o.m. 10,0 meter, pr måned 600 600
Større enn 10 meter 01.11-30.03, pr måned 700 700
Tilleggsavgift for ikke-medlemmer og passive medlemmer 2000 2000

Under ser du ventelisten for båtplass. Vi oppgir kun medlemsnummer på lista av personvernhensyn.

Står du øverst på lista, er du først i køen for å få båtplass av den aktuelle størrelsen.

 

Lista kommer!

Medlemskap

 • Aktivt medlemskap er knyttet til disponering av båtplass eller 3-årig avtale om rett til båtplass.
 • Medlemmer uten båtplass er passive medlemmer.
 • Medlemmer blir tildelt båtplass i den rekkefølge de søker om plass. Det forutsettes at plass for den aktuelle båtstørrelse er ledig.
 • Medlemmer som midlertidig blir uten båt, kan søke om å slippe havneavgift for den aktuelle periode forutsatt at :
 • perioden ikke overstiger 3 kalenderår (forlengelse innvilges ikke)
 • den aktuelle båtplass tilbakeføres til foreningen
 • avskriving av innskudd løper som vanlig i avtaleperioden
 • medlemskontingent innbetales årlig og til fastsatt tid
 • Medlemmer opptas ved beslutning i styret.
 • Styret kan med endelig virkning ekskludere et medlem som ikke betaler kontingent og avgifter innen fastsatt tid. Styret kan ekskludere et medlem som ikke følger reglement og anvisninger, eller når det foreligger annen rimelig og saklig grunn.Et slikt vedtak kan ankes til generalforsamlingen.

Søknadsskjema for båtplass (Word doc.)

Søknadsskjema for båtplass (PDF)

 

Rutine for tildeling av båtplass. (Mars 2015)

Båtplass tildeles i rekkefølge etter søknadsdato når det blir ledig plass.

Foreningen opererer med 5 typer båtplasser/ventelister:

 1. Båtbredde < 2,0m – båtlengde < 8m
 2. Båtbredde < 2,5m – båtlengde < 8m

 3. Båtbredde < 3,0m – båtlengde < 8m

 4. Båtbredde < 3,8m – båtlengde < 12m

 5. Pirplass/longside plass < 15m

 

 

Passive medlemmer har prioritet foran ventelistemedlemmer.

(Passivt medlem= aktivt medlem som har gått over til passivt medlemsskap, eller ventelistemedlem som har takket nei til tilbud om båtplass).

Søknadsdato legges til grunn for tildeling.

Aktive medlemmer har prioritet foran venteliste medlemmer/passive medlemmer.

Aktive medlemmer som ønsker å bytte til større/mindre båtplass, og som har hatt båtplass i havna i mer enn 3 år, prioriteres foran ventelistemedlemmer/passive medlemmer.

Dersom aktuell venteliste er kortere enn 3 år, gjelder samme tidsperspektiv for det aktive medlemmet. Søknadsdato legges til grunn for tildeling.

Venteliste medlemmer kan flyttes mellom de forskjellige venteliste kategorier med opprinnelig søknadsdato, dersom behov mht størrelse av båtplass endres mens en står på venteliste.

Lundsvågen Båtforening har over 600 medlemmer og ligger på østsiden av Hundvåg. Foreningen har eget klubbhus med kontor, toalett, dusj og møtelokale.

På kaien finnes også et mastehus, fellesverksted for medlemmer og lokale for driftsavdelingen.

havnen

Havneoversikt med navn på brygger

Avgifter og kontigenter

Kontigenter og avgifter 2018 2019
Ventelistemedlemmer 660 660
Passive og aktive medlemmer 660 660
Båtavgift (pr. meter båtlengde) 100 100
Bryggeavgift – flytebrygge (pr. meter brygge) 1100 1135
Bryggeavgift pir – brygge S (pr meter brygge) 1550 1600
Kommunal pålagt miljøavgift (pr meter brygge) 110 110
     
Midlertidig leie av båtplass    
Månedsleie (båt t.o.m. 8,0 m pr måned) April – Oktober 600 600
Månedsleie (båt større enn 8,0m pr måned) April – Oktober 1650 1800
Vinteropplag på sjøen t.o.m. 8,0 meter, November – Mars 1900 2600
Vinteropplag på sjøen større enn 8,0 meter) November – Mars 2700 4800
     
Leie av vinter opplagsplass på land (01.11-30.03)    
Priser gjelder både for motor og seilbåter.
T.o.m. 8,0 meter, pr måned 400 400
T.o.m. 10,0 meter, pr måned 600 600
Større enn 10 meter 01.11-30.03, pr måned 700 700
Tilleggsavgift for ikke medlemmer og passive medlemmer 2000 2000

Flere artikler …