Styret

Styret 2019

Foreningens styre består av 6 medlemmer med 2 varamenn. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er til stede. Alle styresaker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

  • Styret gir instruks for disse tillitsverv.
  • Styret utarbeider havnereglement.

Konstituert leder: Jens Christian Roth
Sekretær Olav Fosså
Økonomi: Arne Onstein
HMS: Mons Kvalsvik
Prosjekter: Gunnar Vestbøstad

Varamedlem: Roar Gabrielsen

VALGKOMITE

Aage Andersen
Jens Jepsen
Kaj Bøhnke